logo

1.MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


MADDE 1 - TARAFLAR 

SATICI 
Ticari Ünvanı : GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Kuloğlu Mah. Turnacı Başı Cad. No:3 D:4 Beyoğlu İstanbul

Satıcı Mersis No : 0395 198 2857 00001

Satıcı E-Posta Adresi : info@me-to-be.com

(“Satıcı” veya “GG Life”)

ALICI

www.me-to-be.com adresinde üyelik sırasında Adı/Soyadı varsa ünvanı, adresi, telefonu ve e-posta bilgileri ile ilgili verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

(“Alıcı”)

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.me-to-be.com web sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve fiilen veyahut elektronik ortamda teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda www.me-to-be.com web sitesinde yayınlanan ön bilgilendirme formunu okumak suretiyle bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sitede ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- MAL/HİZMETLER

Satıcı tarafından sunulan mal/hizmetler iki kategoriye ayrılır:

Ürün: Sitede fiyatı belirtilen ve teslimatı Alıcının beyan ettiği adrese teslimatı yapılan fiziki mallar.

Hizmet: Sitede ücretsiz olarak sunulan veya belirtilen fiyata göre sipariş verilebilen fiziki olarak teslimatı yapılmayan video, ses kaydı, yazı vb. içerikler.

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ:


Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından Ürün veya hizmetin siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

 

MADDE 5- ÜRÜN/HİZMETiN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:


Ürün, Alıcının faturalama ekranında “Teslimat” kısmında belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir.

 

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:


Ürün teslimat masrafları toplam Ürün fiyatına dahildir. Satıcı, Sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve Ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, Mal veya hizmet ediminin imkansızlaştığı durumlar saklı kalmak suretiyle, Ürünü, ödemesinin gerçekleştirilmesi ve siparişin alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde kargoya teslim eder. Yurtdışı siparişleri, teslim edilecek ülkeye göre değişkenlik göstermekte olup, azami Satıcı tarafından bildirilecektir. Hizmet teslimatı Alıcıya içeriği erişim hakkı olarak Hizmet bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede sunulur. Herhangi bir nedenle Ürün veya Hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün veya Hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı durumlarda Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edeceketir.

 

 

MADDE 7- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürünün hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, websitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün ve Hizmetlerin satış fiyatı, nitelikleri, teslimat, cayma hakkı veya kargo ücretlerine ilişkin işbu websitesinde mevcut  ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürünün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

Hizmet teslimatında, Alıcı siparişi verdiği ve erişim hakkına sahip olduğu içeriklere erişim konusunda sorun yaşaması halinde bu durumu info@me-to-be.com adresine beyan etmekle yükümlüdür. 

Alıcının Siteye üye olması durumunda Beyan ve Taahhütleri Üyelik Sözleşmesinde verilmektedir.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:


Satıcı, sözleşme konusu Ürün veya Hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürünü, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı bu hususu açıkça belirtmekle yükümlü olup teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Ürünü eline ulaştıktan sonraki 14 (ondört) gün içinde iade edebilir. Satıcı, cayma durumunda Ürünün kendisine ulaşmasından sonraki 14 (ondört) gün içinde Ürün bedelini, faturayı da iletmek kaydıyla iade eder. Sözleşme konusu ürünün Alıcı’dan başka bir gerçek veya tüzel kişiye teslim edilmesinin talep edilmesi durumunda, işbu gerçek veya tüzel kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı ifa imkansızlığı bulunması halinde Ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14(ondört) iş günü içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan Ürünlerden arızalı veya bozuk olan Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcının Satıcının keyfiyetine göre düzenlemiş olduğu kampanyaları, Alıcıya vermiş ve/veya iletmiş olduğu kupon, kupon kodlarını kötü niyetli bir şekilde kullanması/kullandırtması, Satıcının iyi niyetini suistimal etmesi/ettirmesi halinde, Satıcı bahse konu aykırı işlemleri bertaraf etmek maksadı ile satış iptali de dahil bilcümle gerekli işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ancak aykırı işlemin sonucunda Alıcının Satıcı aktifi aleyhine zenginleşmesi halinde işbu zenginleşmeyi talebin Alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Alıcı, Satıcıya iade edecektir. Aksi halde Satıcı iş bu zenginleşmenin iadesi ve Alıcının müeyyidelendirilmesi zımnında bilcümle hukuki ve cezai yollara başvurabilecektir. Tüketici, işbu maddede belirtilen hususları kabul ettiğini ve herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı teslimatı engelleyen üretimle ilgili bir problemin çıkması, hava şartları gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması sebebiyle teslimatın gerçekleştirilemeyeceğini öngörmesi durumunda, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda, Alıcı siparişin iptal edilmesini, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimatın işbu engel kalktıktan sonra yapılmasını haklarından birini kullanabilir. Alıcının iptal hakkını kullanması durumunda, ödediği tutar 14 gün içinde iade edilecektir. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. 

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETiN ÖZELLİKLERİ:

Ürün veya Hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturanın tarihinde Sitedeki Ürün veya Hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

MADDE 10- ÜRÜN/HİZMETiN PEŞİN FİYATI:

Ürün veya Hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- ÜRÜN/HİZMETiN VADELİ FİYATI:

Ürün veya Hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı Ürün veya Hizmet ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12- FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.Madde hükmünce sorumludur.

MADDE 13- PEŞİNAT TUTARI:

Ürün veya Hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 14- ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir.

 
Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması ve ayrıca satın alınan videoların hiç izlenmemiş ve yüklenmemiş olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti alıcı iade etmekle mükelleftir. Alıcı, cayma hakkını kullanabilmesi için e-mail adresine gönderilen e-faturayı yazıcıdan çıktı alıp, fatura altında yazan iade bölümünü ıslak imzalı olarak tamamını eksiksiz bir şekilde doldurarak, ürünle birlikte Satıcıya göndermelidir. İade sürecinde bu prosedür uygulanmadığı taktirde Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün faturası, iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

 

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

 

Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, CD, MD, video kayıtları, workshop, online eğitim, genel beslenme programları ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin dijital platformda hiç açılmamış veya fiili teslimatlar da ise ambalajının açılmamış, bozulmamış veya kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz; 

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan eğitim videosu, beslenme programı, workshop ve diğer hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde,

b) Fiyatı finansal piyasalarda dalgalanmalara bağlı olarak değişen, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin, satıcı ve sağlayıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmet sözleşmelerde,

c) Tüketicinin/Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

ç) Tüketici/Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, maddi ortamda sunulan kitap, beslenme programı, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ile ses veya görüntü kayıtlarına müdahale edilmiş, kayıt alınmış veya kopyalanmış videoların veya iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal alımı sözleşmelerinde.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcı'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde.

g) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, alıcının meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde.

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

ı) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü video, yazılım ve programların sözleşmelerinde

i) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

j) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

k) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI:

 

Cayma hakkının kullanılması hâlinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

 

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

GIDA MADDESİ SATIŞLARI:

 

İşbu satışa konu sözleşme gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, alıcının meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin ise alıcının, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki haklarının bulunmadığını, alıcının bu bağlamda cayma hakkının da olmadığını, alıcının ön bilgilendirilmesinin gerekli olmadığını ve Yönetmeliğin bahsedilen bu hükümlerinin uygulanmayacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 


MADDE 17- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücreti ile bilcümle zararlarını Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 18- YETKİLİ MAHKEME:

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’nun ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI'lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. 

MADDE 19 – YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.