logo

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

www.me-to-be.com, online müşterileri ve ziyaretçilerinin gizlilik haklarını ve kişisel bilgilerini koruma politikasına önem verir. www.me-to-be.com tarafından sağlanan bu bilgiler, online müşteri ve ziyaretçileri şirketin Gizlilik Politikası hakkında bütün yönleriyle bilgilendirmek içindir. www.me-to-be.com web sitesini ziyaret eden her bir online müşteri ve ziyaretçi, sitede yer alan Gizlilik Politikasını kabul etmiş ve onaylamış olur.

Sitede verilen tüm Ürünler ve Hizmetlerin her türlü yasal hakkı  Kuloğlu Mah. Turnacı Başı Cad. No:3 D:4 Beyoğlu İstanbul adresinde kayıtlı GG Life Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“GG Life” )  aittir ve onun tarafından işletilir.  

GG Life, çeşitli amaçlarla www.me-to-be.com ‘dan (“Site”) sipariş veren ve Siteye üye olan kişilerden (“Alıcı”) kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) GG Life tarafından işin doğası gereği toplanmakta, kaydedilmekte ve arşivlenmektedir.

GG Life bazı dönemlerde Alıcıya kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Alıcı bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimini www.me-to-be.com’a üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Alıcı tarafından Siteye elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, yapılan "Kullanım Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, onay alınmaksızın üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, GG Life, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

GG Life, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. GG Life tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; GG Life ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

GG Life, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILAN TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla GG LIFE tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

·     GG LIFE tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·     GG LIFE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·     GG LIFE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.me-to-be.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu’nu GG LIFE’a ileterek yapabilir.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ


GG Life, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.


İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, Siteden ilk defa sipariş veren Alıcının siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Alıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

 
Üye olurken verdiği tüm bilgilere sadece Alıcı ulaşabilir ve Alıcı değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının Alıcı ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.


MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ 


Kredi kartı mail-order yöntemi ile GG Life’a göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz GG Life tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Alıcının sipariş ettiği ürün veya hizmetlerin bedeli karşılığında Alıcının GG Life’a göndereceği  Alıcı onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin karttan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceği için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

 GG Life, Site dâhilinde başka sitelere link verebilir. GG Life, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. GG Life’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası prensipleri, sadece Site kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

 Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde GG Life, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 
2.Sitenin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

 
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu.

 

5. Site kullanıcının GG Life’ın ya da diğer Site kullanıcılarının ya da başkalarının mülklerine zarar verdiğini ya da müdahale ettiğini veya herhangi bir yasayı, yönetmeliği veya Site kullanım şartlarını ya da GG Life’ın herhangi bir hakkını ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden şüphe duyulduğu hallerdir,

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

 Alıcı, GG Life’a, herhangi bir konuyla ilgili olarak göndereceği e-postalarda, asla kredi kartı numarasını veya şifresini yazmamalıdır. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. GG Life e-postalardan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

 
GG Life, Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Websitemiz tarafından kullanılan çerezler – bilgisayarınıza veya diğer erişim cihazlarına tarafımızca gönderilen küçük ebatlı dosyalar – siz müşterilerimizin web sitemizi sonraki ziyaretleri esnasında erişim için tarafımızca kullanılabilecektir.

Bilgisayarınızdaki herhangi bir çerezi silmek isterseniz, bu belgelerin yerlerinin nasıl belirleneceği veya kaydedilen çerezlerin yönetimi le ilgili bilgi edinmek için yardım seçeneğine başvurunuz ve internet tarayıcısından bölgesel destek alınız.

Google AFS reklamlarının siteye yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. 

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

GG Life, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@me-to-be.com adresine email gönderebilirsiniz.